:
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Проектантско бюро ИНДЖЕН е основано през 2007г. от инж. Тодор Караманолев. Основната дейност на фирмата е конструктивно проектиране на сгради и съоръжения.При него винаги се стремим да използваме иновативни идеи и съвременни изчислителни методи. Използването на различни програмни продукти при изчисленията, анализа и оразмеряването на носещите конструктивни елементи и конструкцията като цяло, с цел по-голяма точност и бързина на изпълнение на проекта, от своя страна налага задълбочено познаване както на самия софтуер, така и на действащите нормативи. Затова, непрекъснато се стремим да усъвършенстваме квалификационните умения на нашите специалисти.

Основен принцип на работа е ангажираността със съответния проект от възлагането му до неговото завършване. Ние вярваме, че високото качество и личното и професионално отношение са най-добрата услуга, която предлагаме на нашите клиенти.

Новини

Добре дошли в нашия сайт.

Сряда, 14 Октомври 2015

Проектантско бюро ИНДЖЕН е основано през 2007г. от инж. Тодор Караманолев. Основната дейност на фирмата е конструктивно проектиране на сгради и съоръжения.При него винаги се стремим да използваме...

Къде да ни откриете

bg map