Част от проектите, които сме изпълнили са:

 

Постоянен склад за машини и дървесина, с. Славейно, общ. Смолян   Blok 400

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  300 кв.м.

Архитекти      -   СТИК

Година           -   2008

 

Пристройка към жилищна сграда, гр. Смолян

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              - 120 кв.м.

Архитекти      -  СТИК

Година           -  2008

 

Офис сграда с магазини и склад, м."Кръстова вада", район Лозенец, гр. София 

Конструкция  -  Стомана

Площ              -  300 кв.м.

Архитекти      -  ПРИЗМА КОНСУЛТ

Година           -  2008

 

Пристройка на гараж и сервизни помещения, с. Чокманово, общ. Смолян  Hale 400

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  160 кв.м.

Архитекти      -  АРХПЕРО

Година           -  2008

 

Mагазини и офис, гр. Рудозем

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  140 кв.м.

Архитекти      -  СТИК

Година           -  2008

 

База за отдих, к.к. Пампорово

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  390 кв.м.

Архитекти      -  СТИК

Година           -  2009

 

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Велико Търново  Hale 1 400

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  270 кв.м.

Архитекти      -  арх. Терзииски

Година           -  2012

 

Инвестиционен проект за жилищна сграда, гр. Габрово  

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  780 кв.м.

Архитекти      -  арх. Терзииски

Година           -  2012

 

Подземен колектор за отвеждане на повърхностни води, с. Миндя, общ. В. Търново

Конструкция  -  Стоманобетон

Година            -  2012

 

Жилищна сграда, гр. В.Търново

Конструкция  -  Стоманобетон  Banko

Площ              -  2650 кв.м.

Архитекти      -  арх. Чолаков

Година           -  2012

 

Жилищна сграда, гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  110 кв.м.

Архитекти      -  арх. Малаков

Година           -  2012

 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива – Еднофамилна жилищна сграда, с.Шемшево, общ. В.Търново

Конструкция  -  Стоманобетон

Площ              -  260 кв.м.

Архитекти      -  арх. Радев

Година           -  2012